ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมนำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมนำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบไปด้วย ธุรกิจMVC Florist ธุรกิจMug R-Chee wa ธุรกิจFocus You ธุรกิจ R-Spa Center ธุรกิจTeamwork Copy ธุรกิจไส้กรอกหมูยิ้ม ธุรกิจกะเหรี่ยงแดงชา และธุรกิจป่นปลา New normal เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม