ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว