ประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน

นายปริญญา ญาณโภชน์ นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา พร้อมแจ้งความประสงค์การดำเนินงาน ตามนโยบายการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และร่วมพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม