ปฐมนิเทศครูและต้อนรับเนื่องในโอกาศได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ปฐมนิเทศครูและต้อนรับเนื่องในโอกาศได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ