Home

312122309_5686968411342441_7097162326476983956_n
312122309_5686968411342441_7097162326476983956_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การบริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

นายปริญญา ญาณโภชน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวิทย์ สวัสดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสยาม  พิลาโสภา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาในยุคดิจิทัล

ลิงก์หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง