Home

660918-งานปกครอง-ระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. ปวส.
0911การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
0908รางวัลการประเมินคุณภาพกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ
โครงการยาเสพติด
0906การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
0906โครงการส่วเสริมประชาธิปไตย
01ครูศุภกฤษ
02บริจาคโลหิต
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี/ขับร้อง: ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล

วิทยาลัย อาชีวศึกษา มหาสารคาม ก้องนาม เฟื่องฟู
รักสามัคคี สรรค์สิ่งดี มีเชิดชู แดงเลือดหมู และน้ำเงิน หมายถึงเรา

พระพุทธลีลา มหามงคล พระพุทธะ โพธิญาณ สถิตเนา
พระวิษณุ องค์นาคา เหนี่ยวจิตเรา ชาวอาชีวศึกษา มหาสารคาม

พวงแสด ร้อยระย้า น่ายล เปรียบชน อาชีวะ สารคาม
จรรยาดี ทักษะมี ปัญญาล้ำ ดุจดัง ช่อแสด พวงมาลา

วิทยาลัย อาชีวศึกษา มหาสารคาม น้อมนำ ราชันปรัชญา
รู้พอเพียง ภูมิคุ้มกัน ตรรกะวิชา บูรณาการ สุขศานต์ นิรันดร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20/09/2566 ประกาศ การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14/09/2566 ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่พบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
12/09/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
12/09/2566 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
12/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
07/09/2566 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
06/09/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
31/08/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
21/08/2566 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
18/08/2566 ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

การบริหารสถานศึกษา

แนะนำแผนกวิชา/ภาควิชา

ลิงก์หน่วยงานภายในและหน่วยงานทางการศึกษา

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ