ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาชาย อายุครบเกณฑ์ทหาร ที่เกิดพ.ศ 2546 หรือ ก่อน พ.ศ.2546 (เช่น พ.ศ.2545 , 2544 เป็นต้น) ที่มีความประสงค์จะทำเรื่องผ่อนผันทหาร สามารถมาติดต่อสอบถาม และรับเอกสารเพื่อทำเรื่องผ่อนผันทหารได้ที่ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ธันวาคม 2566 หรือกรอกแบบคำร้องขอผ่อนผัน

ขอผ่อนผันทหาร