ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ที่กำหนดตามแบบ ว.17

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ที่กำหนดตามแบบ ว.17 โดยมีนางสาววัลภา กุญชะโมรินทร์ นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน และนางสาวสุพัตตา คุ้มสุวรรณ์ เข้ารับการประเมิน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานจากครูผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc