กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในโครงการ “เกษตรสารคามร่วมใจ ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา” โดยมีนายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดำเนินงานต่อประธานในกิจกรรม นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. งานประชาสัมพันธ์วษท.มค. #PRmvc