โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ทำแบบวัดสมรรถนะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

_____________________________________________________________________________________________________________

ทำแบบวัดสมรรถนะ (ก่อนอบรม) >> คลิ๊ก <<

แบบวัดสมรรถนะ(หลังอบรม) >> คลิ๊ก <<

_____________________________________________________________________________________________________________

แบบประเมินความพึงพอใจ >> คลิ๊ก <<

_____________________________________________________________________________________________________________