นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง

        ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี กับนางสาวชนิตา พยุงวงษ์ นางสาวชลธิชา ศรีสารคาม นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร และเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับชาติต่อไป