รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี นางสาวณัฎฐรตี ราญรม นางสาวรุจิรา คำประวัติ นางสาวบัณธฑิตา สุริยะ นักศึกษาภาควิชาธุริกิจค้าปลีก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร และเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับชาติต่อไป

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc