พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร) ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc