ร้านพวงเเสดสหการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เปิดจำหน่ายเครื่องเเบบนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียด ราคาเครื่องเเบบนักเรียน นักศึกษา รวมอุปกรณ์ เครื่องหมาย