ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรระดับอุมศึกษาร่วมกับระดับอาชีว

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร Mahasarakham Modern Trade : ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักศิลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวร่วมกัน ณ ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม
.
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #prmvc