การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับจังหวัด

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔) พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินฯ เข้าประเมินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯเข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกธุรกิจที่ผ่านกระประเมินระดับจังหวัด เข้ารับการประเมินฯในระดับภาคต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc