พิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองรอบเสาธง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc