โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล 5

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามดำเนิน โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล ๕ โดยมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล ๕ นั่งสมาธิ ในทุกวันอังคารตลอดปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภายใต้โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา รักษาศีล ๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ อันเป็นการเสริมสร้างให้มีสมาธิในการสวดมนต์ อดทน ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการมีจิตสำนึกในความเป็นพุทธสาสนิกชนที่ดีมีจิตตระหนัก ระลึก ให้การรักษาศีล ๕ อย่างสม่ำเสมอ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติศีล ๕ เป็นปกติ
ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ฺฺBack to Top