อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ และประกวดการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ คุณยุวดี อมรเวชยกุล CEO แบรนด์ โอลิสา บรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่” คุณปีใหม่ เสริมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรรยายเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ” และคุณ พรเทพ ปาละสิงห์ เจ้าของร้านฟาร์มมีลี่ สตรีท โคขุนปิ้งย่างฯ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าอบรมจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc