Active Learning ด้วย Web Application Topworksheets.com

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจ ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการฝ่ายจัดอบรม โดยงานสื่อการเรียนการสอน ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Web Application Topworksheets.com ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

รูปภาพเพิ่มเติม

ฺฺBack to Top