รับโล่รางวัล ผลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับคุณภาพ “ดีเด่น”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ครูผู้กำกับ เข้ารับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสที่กองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผลการประเมินระดับคุณภาพ “ดีเด่น” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ภายในงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc