ประเมินผลงานครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจ ครูจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง ครูเบญจพร หลวงเทพ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองข้อมูล และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/pX5Tv

ฺฺBack to Top