ระบบรายงานตัวโควตา

ระบบรายงานตัวโควตา

https://sites.google.com/mvc.ac.th/mvc64quota

*รายงานตัวออนไลน์ (Online) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารายงานตัวด้วยตนเอง


ตรวจเช็คสถานะ
https://admission.vec.go.th/