เพลงมาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี/ขับร้อง: ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล

วิทยาลัย อาชีวศึกษา มหาสารคาม ก้องนาม เฟื่องฟู
รักสามัคคี สรรค์สิ่งดี มีเชิดชู
แดงเลือดหมู และน้ำเงิน หมายถึงเรา

พระพุทธลีลา มหามงคล พระพุทธะ โพธิญาณ สถิตเนา
พระวิษณุ องค์นาคา เหนี่ยวจิตเรา ชาวอาชีวศึกษา มหาสารคาม

พวงแสด ร้อยระย้า น่ายล เปรียบชน อาชีวะ สารคาม
จรรยาดี ทักษะมี ปัญญาล้ำ ดุจดัง ช่อแสด พวงมาลา

วิทยาลัย อาชีวศึกษา มหาสารคาม น้อมนำ ราชันปรัชญา
รู้พอเพียง ภูมิคุ้มกัน ตรรกะวิชา บูรณาการ สุขศานต์ นิรันดร์

ฺฺBack to Top