ข่าวสารนักศึกษา

ประกาศ พ้นสภาพการนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช,ปวส

  ดาวน์โหลดรายชื่อ รายชื่อผู้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. รายชื่อผู้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.

เปิดรับสมัครเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม(โดยวิธีรับตรง)

เปิดรับสมัครเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม(โดยวิธีรับตรง) ระดับ ปวช. (รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า) ระดับ ปวส. (รับผู้จบ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า) ระดับ ปริญญาตรี (รับผู้จบ ปวส. ตรงสาย ในสาขาที่สมัคร) . สมัครรอบโรวตา ได้ที่ งานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 (ในวันเวลาราชการ) เอกสารการรับสมัคร – ใบสมัคร – ใบแสดงผลการเรียน GPA – สำเนาบัตรประชาชนตนเอง – สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง – *สมัครเรียนกับเรา วันนี้ ถึง วันที่ 29 เมษายน 2565

เปิดรับสมัครเรียนอาชีวศึกษามหาสารคามรอบโควตารอบเพิ่มเติม(โดยวิธีรับตรง)

เปิดรับสมัครเรียนอาชีวศึกษามหาสารคามรอบโควตารอบเพิ่มเติม(โดยวิธีรับตรง) ระดับ ปวช. (รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า) ระดับ ปวส. (รับผู้จบ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า) ระดับ ปริญญาตรี (รับผู้จบ ปวส. ตรงสาย ในสาขาที่สมัคร) . สมัครรอบโรวตา ได้ที่ งานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 (ในวันเวลาราชการ) เอกสารการรับสมัคร – ใบสมัคร – ใบแสดงผลการเรียน GPA – สำเนาบัตรประชาชนตนเอง – สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง – *สมัครเรียนกับเรา วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 #เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่

1 4 5 6 7 8 10