ข่าวประกาศ

สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี นายสยาม พิลาโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กำกับการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

1 2 3 4 5 6 11