วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้อนรับบุคลากร

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวต้อนรับ นางอรอนงค์ ชมก้อน นางปิยฉัตร พลเสน และนายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย และครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม