สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการชำนาญการ นางปิยฉัตร พลแสน และนายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และปฏิบัติหน้าที่สอนในตำแหน่งครู โดยมี นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ นายบัญชา โคตรแก้ว ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรร่วมสักการะและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม