ผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจการจัดการเรียนการสอนมาตรการป้องกันCOVID19

            วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับเกียรติจากนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์สำนักอนามัยที่ 7 ผู้อำนวยการภารกิจการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ และกล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการพร้อมคณะ พร้อมกันนี้ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวรายงานผลการดำเนินการ ที่เป็นBest Practice ตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc