8 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัยฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังหัวข้อการประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc