12 กรกฎาคม ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (ครู)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการคุมสอบกำกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc