แนวปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


นศ.ปวช และ ปวส. ตรวจสอบข้อมูลตนเองและผู้ปกครอง ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์หรือสอบถามข้อมูลจากครูที่ปรึกษา

Link ศธ.02 : https://std2018.vec.go.th (เข้าใช้งานด้วย User = รหัสประจำตัวนักเรียน เเละ Password = เลขประจำตัวประชาชน)

แบบคำร้อง ขอปรับปรุงข้อมูลผู้ปกครอง ในระบบศธ.02ออนไลน์
Link : https://bit.ly/chkstdmvc

แบบสำรวจ การขอแจ้งเปลี่ยนข้อมูลผู้ปกครอง
Link : https://bit.ly/savestdmvc