กำหนดการอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2564” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2564 | ทั้งหมดกว่า 9 หลักสูตร

กำหนดการอบรม “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2564″ในรูปแบบออนไลน์ (Online)ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2564 | ทั้งหมดกว่า 9 หลักสูตร

สามารถเข้ารับชมได้ตาม Link ด้านล่างเเละทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อรับเกียรติบัตร (Video จะสามารถรับชมได้ เมื่อถึงเวลาตามใบประกาศ)

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

เวลา 09.00 น.

วิชาขนมไทยยอดนิยม 1402 2102 l โดยครูณัชชา กุมารสิงห์

เข้ารับชม https://youtu.be/URgVrbTgfZY

เวลา 09.00 น.

วิชาจัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี 1403 2101 l โดยครูอาคม ยะหัตตะ

เข้ารับชม https://youtu.be/ds8JwZQZ3R4

เวลา 13.00 น.

วิชาอาหารไทยยอดนิยม 1402 2109 l ครูทิพย์รัตน์ ไกยะสวน

เข้ารับชม https://youtu.be/2JXQXJw-Yzo

เวลา 13.00 น.วิชาจับจีบและผูกผ้า 1404 2106 l โดยนายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์

เข้ารับชม https://youtu.be/-8ZGnlkaEdg

วันอาทิยต์ที่ 26 กันยายน 2564

เวลา 09.00 น.
วิชากะหรี่ปั๊บ 1402 1101 โดย ครูเบญจพร ช่วยเกิด
เข้ารับชม https://youtu.be/JHjncfoGk_E
เวลา 09.00 น.
วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ 1402 2104 โดย ครูปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
เข้ารับชม https://youtu.be/VJNXOhFGe0k
เวลา 09.00 น.
วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 1403 6112 โดย ครูอาคม ยะหัตตะ
เข้ารับชม https://youtu.be/NHhJ66rzT4I
เวลา 13.00 น.
วิชาซูชิ 1402 2104 โดย ครูณัฐพล ชิณแสน
เข้ารับชม https://youtu.be/GstpTmGmDnM

เวลา 13.00 น.

วิชาธุรกิจแซนด์วิช 1402 3107 โดย ครูปิติยาพร สิโพธิ์

เข้ารับชม https://youtu.be/Wx_FNC1uyTw