28 กันยายน 2564 วันพระราชทานธงชาติไทย

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสือต่อมาจนถึงปัจจุบัน ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค. #PRmvc