วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประชุมครู บุคลากร 5/2564

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมครู บุคลากร ๕/๒๕๖๔

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมประชุมครู และบุคลากร ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กำหนดเปิด – ปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารจัดการสถานศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว|ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มค.

#prmvc