เนื่องในวันคล้ายวันะสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีกิจกรรมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และวางพวงมาลาถวายคำนับ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc