กิจกรรมร้องเพลงสากลชาย เพลงสากลหญิง และการเต้น Cover Dance

กิจกรรมร้องเพลงสากลชาย เพลงสากลหญิง และการเต้น Cover Dance ภายในงานโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๒๒ @ MVC ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว :งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค.
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. นักศึกษาภาควิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย/นักศึกษาภาควิชาดิจิทัลกราฟิก #PRmvc