การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาค

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร