ร่วมพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย ครูผู้ควบคุมนำตัวแทนนักศึกษาองค์การฯ เข้าร่วมพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc