วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมครู บุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประชุมครู บุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

        นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมประชุมครู และบุคลากร ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน และ การปรับภูมิทัศน์และดูแลสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบวิทยาลัย ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc