ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ. ) ประเภทโควตาโดยวิธีรับตรง (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

รายละเอียด คลิ๊ก

 

ฺฺBack to Top