รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่#prmvc