รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะร้องเพลงสากลชาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาถ่ายภาพและวีดีทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่#prmvc