รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Classic Bartender

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี กับนางสาวศุภกัญญา สิงห์ดินดำ นายธนาพงษ์ เกียรติรัมย์ นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและบริการ และนายณัฐพงษ์ โหรากุล ครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท (Classic Bartender) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่#prmvc
ฺฺBack to Top