รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามขอแสดงความยินดี กับนางสาวชนิตา พยุงวงษ์ นางสาวชลธิชา ศรีสารคาม และนายกฤษณะ กั้วสิทธิ์ครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่#prmvc