ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ นายปริญญา ณาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผิตภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม(Mug R-Chee Wa) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc