ร่วมชมนิทรรศการ วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๒๐ ปี

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ วันสถาปนากรมชลประทานในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี โดยมีการจัดนิทรรศการส่วนภูมิภาคร่วมกันระหว่าง โครงการชลประทานมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และน้อมนำศาสตร์พระราชา ด้านการบริหารจัดการน้ำ และดิน เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานชลประทานที่ ๖ โครงการชลประทานมหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc