รับการตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โดยดำเนินการกิจกรรมหลักในระดับพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสนับสนุนการทำธุรกิจและการสร้างรายได้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #prmvc
ฺฺBack to Top