ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายคมสัน พึ่งพรหม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (Mug R-Chee Wa) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

ฺฺBack to Top