พิธีถวายพระพรชัยมงคล

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ | พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประธานในพิธี นำถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน) พร้อมด้วยนางจุลจิรา ปัตถะเมฆ ตัวแทนคณะครู และนางสาวอัญชัน ทันสี ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการนี้ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมนำคณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc