พิธีบวงสรวงสุนทรภู่

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย ร่วมจัดกิจกรรมที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของภาษาไทยร่วมกับผู้อื่น เชิดชูเกียรติครูผู้มีความรู้ความสามารถ ในการเผยแพร่เอกลักษณ์ด้านภาษาไทยอย่างแพร่หลาย และน้อมรำลึกและสดุดีกวีเอกของไทยและของโลก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc